Sustainable soy or destruction under green image?

On Monday october 15th, 2007, in Wageningen (The Netherlands), a conference is being held on "Sustainable Agriculture in Brazil. Responsable soy for food, feed and fuel" On this conference the Brazilian soy lobby, Brazilian minister of agriculture and researchers will talk about strategies to develop and 'realise'sustainable soy production. Various organisations however think that the emphasis should be to stop the expansion of soy production and consumption.

[extract of press release sent to Dutch media on October 12th]/ Dutch press release below]

Also Paraguayan NGO BASE.IS wrote a protest letter to voice their discontent with these kind of developments :

To the governments of the European member states,
To the European citizens,
On behalf of the members of Paraguayan organisation BASE.IS, a social investigation NGO, that researches themes like the impacts of soy monocultures on the social, environmental and economical situation of the country.

We are concerned about the assumptions that the economical actors, connected to the Brazilian soy production, will make in the conference “Sustainable Agriculture in Brazil: responsible soy for food, feed and fuel” in Wageningen on the 15th of October.

First of all, we want to emphasize that soy production is responsible, but responsible for the destruction of the water reserves, communities and the ecosystems of Paraguay.
The expansion of the soy acreage, has expulsed over the last two years a growing amount a peasant families. They have found themselves obliged to rent or sell their land. Or, because of the powerful use of agrotoxics, or through use of armed forces, contracted by the big producers. The destiny of these families is unrecoverable that of the urban marginality, unemployment and misery.
It also caused the devastation of the few forests that were left in the country and it contaminated the water ways and levels. In a lot of communities, the air is not breathable in times of fumigation. The effects on the public health become more profound and wide spread every day. Pregnant women, children and elders are the most vulnerable victims.

The expansion of the “green deserts” -which are all the monocultures like soy, pasture and exotic trees- result into an agriculture with machines, without farmers, without people.
The expression “responsible production” on large scale is a fraud, a demagogic expression, used to hide the interest of business in alliance with transnational corporations, in reaction to the growing consciousness of citizens concerning the problems that this type of production model causes.

Of which sustainable agriculture of soy can we speak when they continue to use 20 million of chemicals a year, only on Paraguayan territory? Or when the destruction continues of brooklets, rivers, water bassins and wetland settlements? When almost hundred thousand farmers continue to be expulsed each year from their houses and lands? Or when already hundred murdered peasant leaders are counted? When there is a real ethnocide of communities and indigenous people? When more than 2000 peasants have charges because of their legitimate resistance to this predator system?
There is no possible mega production of monocultural soy, without these harming effects.

The concept of “sustainable” applied to monocultures like soy, is nothing more then a tramp of the recent developed conservational discourse in some parts of Europe and now in regions of Latin America. Confronting the perspectives of the global demand of soy to secure the animal feedstuff for the cattle-breeding in Europe and China and for the mixes of fossil fuels with those of vegetable origin in these countries and others.

These effects are only a few of the impacts of which Paraguay is suffering since the violent expansion of the sowed area of soy. This situation is described and analysed in detail in many studies and publications to which our institute has contributed. For these reasons we assure that the arguments presented by the “tsars” of the Brazilian soy and the technical organisms -who organise this conference of the 15th of October- should be critically evaluated in the light of the social devastation that has been caused and is still caused by the soy production in our country ans, as we assume, also en other countries of the region.

Trusting that we can count on your efforts to understand this difficult situation that our people are confronting, we greet you kindly,

Tomás Palau
Director de Base Investigaciones Sociales

DUTCH PRESS RELEASE
PERSBERICHT

Duurzame soja of destructie onder groen imago?

Amsterdam, 12 oktober 2007

Op maandag 15 oktober vindt in Wageningen een conferentie plaats onder
de noemer “Duurzame landbouw in Brazilië. Verantwoorde soja voor
voedsel, veevoer en brandstof”. Op de conferentie zullen de Braziliaanse
sojalobby, de Braziliaanse Minister van Landbouw en onderzoekers praten
over strategieën om duurzame sojaproductie te ontwikkelen en handhaven.
A SEED Europe, Corporate Europe Observatory (CEO) en Wervel (Brussel)
vinden echter dat de nadruk zou moeten liggen op een stop op de expansie
van sojaproductie en -consumptie.

Braziliaanse sojaproducenten, vertegenwoordigd door ABIOVE (Vereniging
van Plantaardige Olie-industrie) [1] en Aprosoja (Vereniging van
sojaproducenten van de Braziliaanse staat Mato Grosso) hielden eerder al
een lobbytour langs onder andere Rotterdam en Brussel om er, in hun
woorden, voor te zorgen dat de Braziliaanse landbouwsector niet
geassocieerd wordt met milieuproblemen. ABIOVE's president Carlo
Lovatelli voegt hieraan toe dat ze willen voorkomen dat de inkopers
andere leveranciers gaan zoeken. Het doel van sojaproducenten als
Aprosoja, ABIOVE en Amaggi [2] is het veiligstellen en eventueel
vergroten van hun afzetmarkt, met name voor biobrandstoffen. Het woord
milieu valt, maar dit moet gepaard gaan met een enorme uitbreiding van
het soja-areaal. Lokale organisaties roepen echter steeds harder om een
stop op de uitbreiding [3].

De grootschalige sojateelt en de verwachte uitbreidingen zijn per
definitie niet duurzaam: een hoog herbicidegebruik, herbicide-resistente
GGO sojavariëteiten en verdringing van de gevarieerde voedselproductie.
De huidige sojasector is verantwoordelijk voor steeds meer
landconflicten, mensenrechtenschendingen en milieuvernietiging. In
Paraguay worden jaarlijks door soja 9000 gezinnen van het platteland
verdreven [4].

Om iets aan hun imago te doen lopen ABIOVE en Amaggi te koop met hun
betrokkenheid bij allerlei initiatieven om de sojaketen te helpen
verduurzamen. Samen met Greenpeace zijn ze een moratorium aangegaan,
volgens welke er gedurende twee jaar geen soja verhandeld mag worden uit
gebieden in de Amazone die na 24 juli 2006 zijn ontbost. Echter, er is
geen monitoring-systeem dat garandeert dat men zich ook daadwerkelijk
hieraan houdt. Tegelijkertijd wordt een enorme uitbreiding van de
sojateelt gepland in andere waardevolle gebieden, zoals de Cerrado
(bossavanne), die nu in een sneltreinvaart voor de bijl gaan.
Het andere grote uithangbord is de Round Table on Responsible Soy
(RTRS), een internationaal platform van (grootschalige) producenten,
industrie, handel, financiers en grote westerse maatschappelijke
organisaties (NGOs). Hierbij is het reduceren van de productieomvang
echter geen doel. De promotie van 'verantwoorde soja' voorkomt niet dat
de sojaconsumptie in het algemeen groeit, dus ook die van de
‘niet-verantwoorde’ soja [5].

Vanuit Paraguay, waar Braziliaanse sojaboeren steeds meer land in handen
krijgen, komt echter een ander geluid : “Over welke duurzame soja kunnen
we praten als er enkel op het Paraguayaanse grondgebied al 20 miljoen
liter chemicalieën worden gesproeid? ... Wanneer reeds meer dan 100
boerenleiders werden vermoord? ... Er is geen sojamonocultuurproductie
mogelijk zonder deze effecten en schade.” Deze quote komt uit een oproep
van de Paraguayaanse NGO BASE.IS (in bijlage) als reactie op hoger
genoemde conferentie.

Hetzelfde geldt voor de huidige discussie over ‘duurzame biomassa’. De
certificering van biobrandstoffen (agrobrandstoffen) kan ertoe leiden
dat ongecertificeerde productie naar andere gebieden uitwijkt en daar
schade aanricht.

ABIOVE en Aprosoja (beide lid van de RTRS) lieten tijdens de
persconferentie in Rotterdam op maandag 1 Oktober weten dat voor hen het
gebruik van gentechvariëteiten geen 'issue' is: “Wij leveren wat de
markt vraagt. (...) Natuurlijk, wanneer er een markt is die niet-gentech
vraagt dan hebben we in Brazilië de condities om deze gewassen van
elkaar te scheiden (...), indien de markt hier de extra kosten voor wil
betalen”

Daarom, in de woorden van BASE.IS “suggereren we dat de argumenten,
gepresenteerd door de “tsaren” van de Braziliaanse soja en de technische
instituten die dit op 15 oktober begeleiden, kritisch geëvalueerd
worden tegen het licht van de sociale vernietiging die soja in ons land
en, zo veronderstellen we, ook in andere landen in de regio, veroorzaakt
en blijft veroorzaken.”

voetnoten :
[1] Ze zijn verantwoordelijk voor ongeveer 70% van het volume sojabonen
dat in Brazilië verwerkt wordt. Bedrijven die hier deel van uitmaken
zijn oa. de grote 4 die de import en export van granen op wereldschaal
domineren (namelijk ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus) en de grootste
Braziliaanse producent Amaggi van de gouverneur van Mato Grosso, Blairo
Maggi.
[2] Amaggi is er de grootste sojaproducent en zal net als in Brussel
ook aan deze conferentie deelnemen.
[3] Kritiek op tweede RTRS in Paraguay (Augustus 2006) van brede
waaier sociale organisaties en kleinschalige boerenbewegingen :
http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemi....
Kritiek op eerste RTRS in Brazilië:
http://www.biosafety-info.net/article.php?aid=265
[4] In “De vluchtelingen van het Agro-exportmodel. Impacten van
sojamonocultuur in de Paraguayaanse campesino-gemeenschappen.” (Palau,T.
ea. : 2007).
[5] Meer info in 'Agrofuels - towards a reality check in nine key
areas', juni 2007. Published by Biofuelswatch, Corporate Europe
Observatory, Ecologistas en Acción en meer.
Kritische blik op RTRS, RSPO en FSC : http://www.lasojamata.org/?q=node/81
[6] Wervel publiceerde reeds 2 boeken over de sojaproblematiek :
“Kruisende schepen in de nacht. Soja over de oceaan” en “Dageraad over
de akkers. Soja anders” (over alternatieven).

NOOT VOOR DE REDACTIE

Contact (t.e.m zaterdag) An Maeyens (A SEED Europe): 06 459 18 038,
nadien Anton Pieper (A SEED Europe): 06 178 33 504

aanvullende informatie is te vinden op
www.lasojamata.org
www.aseed.net
www.baseis.org.py
www.biofuelswatch.org
www.wervel.be [6]